top of page

Ekstraordinær general-forsamling (EGF) 2024

TID: Mandag den 15. januar kl. 19.00,

STED: SG Huset, Ryttervej 70, 5700 Svendborg. Lokale: SG´s klublokale

HVEM: Åben for alle 

KONTAKT: Formand Ole Højly, M: Ole@hojly.dk M: 51 18 85 04

Ekstraordinær generalforsamling i SG

På SG´s ordinære generalforsamlingen i november 2023, fremlagde hovedbestyrelsen en række vedtægtsændringer til afstemning, som alle blev vedtaget. Læs mere om forslagene her

Lidt forenklet betyder det, at sammensætningen af hovedbestyrelsen ændres fra en gruppe på 12, som bestod af formændene i hver afdeling + forretningsudvalget, til en gruppe på 5, og hvor forretningsudvalget samtidig nedlægges.

Læse hele referatet fra generalforsamlingen 22. november

De nye vedtægter findes her

 

Formålet med den ekstraordinære generalforsamling (EGF) er at sammensætte den nye bestyrelse. I følge de nye vedtægter skal der vælges en næstforperson, kasserer og 1 person mere i ulige år. Valgene som foretages på den EGF januar 2024 repræsenterer valget i 2023, og derfor skal der vælges 3 personer.

 

For at sikre bedst mulig kontinuitet i overgangsperioden har Kasper Føns har sagt ja til at fortsætte i bestyrelsen og påtage sig rollen som kasserer, og er derfor først på valg igen i 2025. 

Dette betyder også, at 2 af de 3 som skal vælges på EGF 2024 er for 2 år, og 1 vælges for 1 år.

Den ekstraordinære generalforsamling har fl.g. dagsorden

1. Valg af dirigent.

2. Valg af 3 stemmetællere + referent

3. Formanden forklarer baggrunden for dagens valg.

4. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer

De 3 nye bestyrelsesmedlemmer indgår i bestyrelsen umiddelbart efter EGF, sammen med SG´s formand Ole Højly og bestyrelsesmedlem Kasper Føns. Ole Højly er på valg til november 2024, og Kasper Føns i 2025.

Er du interesseret i at stille op til SG´s bestyrelse, er du velkommen til at kontakte formand Ole Højly på M: Ole@hojly.dk eller M: 51188504

5. Eventuelt.

Referat SG GF 2023
EKTRAORDINÆR GF (EGF)
Tilmelding
Referat SG GF 2023
Dagsorden EGF 2024
Dagsorden EGF
Tilmeldig
bottom of page