top of page
En bevægende 
eftermiddag

Vivi Toftegaard Pedersen griber mikrofonen, og omkring 80 gæster i SG Huset venter nysgerrigt på, hvad der skal ske. Næppe nogen har på det her tidspunkt fantasi til at forestille sig, hvad de kommer til at høre fire timer senere. Noget som involverer både foreninger, ungdomsuddannelser og politikere, og som skal gavne dem, hele eftermiddagen handler om:

 

Unge og deres fysiske og mentale sundhed.

Vivi åbner konferencen med at fortælle om Moving Life. En idé hun fik for et par år siden, og som nu er afsluttet som pilotprojekt. Det har involveret:

  • 20 gymnasiepiger, som sprang med på ideen, hvoraf 14 fulgte med hele vejen

  • Det nye, at pigerne selv var med til at vælge aktiviteter som leg, dans, yoga, mindfulness og samtaler

  • Fire frivillige instruktører, som tog sig af pigerne

  • To grupper specialestuderende fra SDU, som fulgte projektet

  • Opbakning moralsk og økonomisk fra SG, Svendborg Kommune og Fonden for Fynske Bank

”Jeg tog med, fordi det var gratis, jeg kunne tage en veninde med,
og det var nemt lige efter skoletid. Nu hvor jeg har prøvet det, ville jeg gerne betale for at være med.”

Cirkeline Catrine Skovgaard Rasmussen, deltager på Moving Life

Statistikken viser en klar tendens til, at især piger på ungdomsuddannelserne dropper ud af foreningslivet, bliver mindre fysisk aktive og samtidig har stigende udfordringer med stress, depression, ensomhed og meget mere. Figuren fra Den Nationale Sundhedsprofil viser, at især 16-24-årige kvinder oplever, de har det mentalt dårligt. Tallene her er for Region Syddanmark.

Moving Life blev skabt for at skubbe til den tendens ved at skabe et trygt fællesskab med fysisk og mental træning aktivitet og bruge de gode erfaringer til at udvikle andre sundhedsfremmende aktivitetstilbud for særlige målgrupper.

 

Konferencen er afslutningen på pilotfasen og skal give ideer til de næste skridt.

 

Lena Knutzen fra SDU Idræt og Sundhed har interviewet 4 af deltagerne og observeret holdet træne 5 gange. Konklusionen blev, at Moving Life især gjorde godt for kropsopfattelsen, tilhørsforhold og overskud i hverdagen.

 

”Godt at der ikke er fokus på præstation og konkurrence. Dejligt at få nye venner. Det giver energi og indre ro at lære mindfulness”

Pointer fra de unges feedback i Lena Knutzens rapport

 

Berit Hansen og Heidi Thomsen fra SDU har interviewet 5 piger, instruktørerne og projektgruppen bag Moving Life. Desuden har de observeret aktiviteterne i grupperne. En pointe her er, at ”det er tilbuddet, som SG ellers ikke har”. Måske er det for bredt, og det vil vinde ved et tættere samarbejde med ungdomsuddannelserne. Men de unge, der gennemførte blev positivt overrasket.

 

I Danmark har 25% af pigerne i ungdomsuddannelserne aldrig dyrket sport. Samme tal i EU som helhed er 47%.

For drengene er tallene 23% i Danmark og 29% i EU. Tallene er fra Eurobarometer, 2018.

”Moving Life må med fordel kunne eksporteres til andre lande”

Lars Breum Christiansen, FIIBL

 

”Vi ved det godt. Fysisk aktivitet er nøglen til andre sunde vaner. Inaktivitet er en trussel imod folkesundheden. Overdreven kropsfokus risikerer af skabe træningsafhængighed.”

Lars Breum Christiansen, FIIBL

 

”Hvorfor prøve at tiltrække de, der ønsker at dyrke sport på egen hånd? Er det ikke bedre, at foreningerne optræner børnene til at kunne selv, når de bliver ældre?”

Lars Breum Christiansen, FIIBL

 

”Karakteren 12 er ikke længere det exceptionelle. For unge piger er 12 godt, 10 er ok og alt derunder er en fejl.”

Stephanie Y. M. Jensen, CUR

Citius, Altius, Fortius

Citius, Altius, Fortius

Det olympiske motto, som betyder hurtigere, højere, stærkere, er blevet mantraet for tidens unge. Det fortæller Stephanie Y.M. Jensen fra Center for Ungdomsstudier (CUR). Hun er medforfatter til ”Gode idrætsmiljøer for piger” http://cur.nu/udgivelse/gode-idraetsmiljoeer-for-piger/

Sporten er det sted, hvor de unge føler, de trives bedst. Et frirum fra pligter og krav i skolen. Andelen af unge, der dyrker motion har holdt niveau siden 1995, men mange har skiftet foreningsidrætten ud med selvorganiseret motion.

Når især pigerne vælger sporten fra skyldes det, at de i mindre grad end drengene kan se en professionel fremtid i deres sport, og mange piger vil gerne gøre det, de gør, 100 procent. Så det bliver enten eller med sporten, og når de kommer i ungdomsuddannelserne, vægter skolen og karaktererne højere. Desuden opdager ”100 procents pigerne”, at festerne går dem forbi, hvis ikke de vælger noget andet fra.

 

”Karakteren 12 er ikke længere det exceptionelle. For unge piger er 12 godt, 10 er ok og alt derunder er en fejl.”

Stephanie Y. M. Jensen, CUR

 

”Det perfekte er det normale. Fra 6.-7. klasse har de karriereplanen klar. De er altid tilgængelige på de sociale medier. Sådan er moderne pigekultur.”

Stephanie Y. M. Jensen, CUR

 

”Der kommer et tidspunkt, hvor du hellere vælger en Barcardi Breezer i stedet for hele tiden at blive målt og testet på håndboldbanen.”

Citat fra et ungt talent

“Når man har kysset med en pige til en fest…, så går man bagefter ind på Instagram og så lige pludselig ser man hendes billeder og ser, at hun ikke har særlig mange følgere. Man tænker hun er en taber – det tænker man da, hvis man er ærlig… Så ændrer man holdning og dropper hende. Det er forkert, men sådan er det … Hvis hun kun har 50 følgere eller sådan noget, så ville jeg droppe hende.”

Citat fra en dreng i 1.G

 

“Forskellen på drenge og piger i ungdomsuddannelserne er, at drenge godt kan prioritere og nå både sport og skole. Pigerne vil gøre både skolearbejdet og sporten 100 procent, og når de er nødt til at vælge, dropper de sporten.”

Stephanie Y. M. Jensen, CUR

Det ser værre ud ude i Europa

Lektor Lars Breum Christiansen fra FIIBL (Forskning og innovationscenter for idræt, bevægelse og læring) viser tal for, at det ser meget værre ud i andre EU-lande:

(Kilden er IDAN 2017)

 

 

ABC – det gælder om at høre til

Hanna Christensen og Frank Bøgelund fra DGI Storkøbenhavn har i halvandet år arbejdet med projektet ”ABC for mental sundhed”. Det bygger på en australsk bevægelse, som vil hjælpe befolkningen til at styrke deres mentale sundhed – nemlig ved at gøre noget – ved at gøre noget sammen med andre – og ved at gøre noget meningsfuldt. På engelsk Act – Belong – Commit. Derfor ABC.

Konkret har DGI Storkøbenhavn arbejdet med frivillighedspolitik og gode vaner for at tage imod nye deltagere i foreningerne. De har udviklet et ”Gå-dig-glad”-koncept for Dansk Vandrelaug. Og de har kombineret motionsløb med opbakkerzoner, hvor pårørende kan stå klar til at løbe med den sidste kilometer af fx en halvmarathon.

Et af de helt konkrete råd til at få alle med fra start lyder:

  • Giv hånd til nye, og spørg nysgerrigt ind til vedkommende

  • Hav mentorer på holdet, der er særlig imødekommende overfor den nye

  • Spørg ind til den nye efter træning, om vedkommendes oplevelse af timen, og om han/hun kommer igen næste gang

  • Start og slut fælles

 

”Gør hvad I plejer, men fokuser mere på fællesskabet og på at I lever længere, når I gør noget meningsfyldt for andre.”

Frank Bøgelund, DGI Storkøbenhavn

 

”Vi inviterede 16-20 årige piger til et kursus med titlen ”Lær at tro på dig selv”. 12 meldte sig og de lærte bl.a. at modtage komplimenter for ting, de ellers ikke selv kunne se, de var gode til.”

Hanna Christensen, DGI Storkøbenhavn

 

 

Vi kan endnu mere sammen

”Min største motivation for at deltage i Moving Life var at få en ven. Ensomhed er invaliderende – vi har det bedre i flok, og det var sjovt at være med.”

Signe Kjær Thomsen, deltager

Vi kan endnu mere sammen

Med redaktør Hans Henrik Dyssel som moderator, blev der sat liv i en debat mellem lokalpolitikere, skoleledere, foreningsledere, forældre samt instruktører og deltagere fra Moving Life.

Et af de store spørgsmål blev, hvad foreningerne, politikerne og forældrene egentlig kan gøre, når alt for mange af de unge frygter ikke at være en succes.

 

”De unge er på hårdt arbejde med de mange muligheder de har. Når vores piger er så ambitiøse og perfektionistiske må vi være forældre længere tid og lære dem at holde pauser.”

Dorte Røgild, mor til 2 teenagepiger

 

”Sejl & Studér er blevet et tilløbsstykke, fordi unge har kontaktet unge, og det handler meget mere om fællesskab og tilhørsforhold end om sejlerteknik.”

Jesper Henriksen, Thurø Sejlklub

 

”Vi er klar til at overveje gratis psykologbistand til de unge som modvægt til præstationssamfundet.”

Steen Tinning (R), Kultur- og Fritidsudvalget

 

”Det kunne være en idé at have en mentaltræner fx i SIS-regi, som både kan guide i mindfuldness og evnen til at klare konkurrencemiljø.”

Henrik Nielsen (K), Børne- og Ungeudvalget

 

”Jeg har 12 piger, som er klar til næste gang, men bevægelse er ikke naturligt hvor de kommer fra, så der skal bygges bro fra idrætskulturen, så de unge ikke føler, de svigter deres rødder.”

Ene Wolfsberg, Sydfyns Erhvervsforskole

 

”Min største motivation for at deltage i Moving Life var at få en ven. Ensomhed er invaliderende – vi har det bedre i flok, og det var sjovt at være med.”

Signe Kjær Thomsen, deltager

 

 

”Mange unge på handelsgymnasiet ville have glæde af et tilbud som Moving Life, for jeg taler dagligt med unge, som føler det svært at finde ind i nære venskaber.”

Studievejleder på HHX

 

”Hvad er det dog, de unge føler, de skal præstere for at være en succes? Vi voksne og medierne har et ansvar for at være et forbillede for dem ved at lægge vægt på proces og nærvær mere end test og resultater.”

Anja Esmark, mor

 

”For mange unge er så stressede, at de glemmer at trække vejret. Enkle vejrtrækningsøvelser burde alle lære fra de er små.”

Ane Vestermark, Mindfulness instruktør bl.a. på Moving Life

 

”Der er brug for alliancer for at skabe noget mere sammen.”

Jacob Kramer, Svendborg Gymnastikforening

 

”Moving Life er et godt eksempel på en konstruktiv mikrohandling. Jeg savner blot mere viden om hvad der virker og for hvem, så vi vil gerne bakke op om, at ungdomsuddannelser, foreninger og kommune går sammen om en større fondsansøgning til flere projekter.”

Allan Kruse, Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier

 

Bemærkningen fra rektor Allan Kruse bliver grebet af Jacob Kramer, udviklingschefen i Svendborg Gymnastikforening. Her er den nye mulighed for at løfte Moving Life til nye højder sammen med politikerne, nu hvor Svendborg er officiel ”Bevæg dig for livet”-kommune – og sammen med de lokale ungdomsuddannelser og andre relevante parter.

Politikerne Steen Tinning, Susanne Gustenhoff (Ø) og Henrik Nielsen støtter ideen, og da Vivi Toftgård siger tak for i dag, er Jacob Kramer rundt i lokalet for at sikre opbakning til, at der hurtigt bliver holdt et møde om, hvordan ideen kan løftes til gavn for endnu flere unge.

Download præsentationer

 

Vivi T. Pedersens (SG) 

Stephanie Jensen (CUR) 

Lars Breum (FIIBL)

Hanna Christensen &
Frank Bøgelund (DGI Storkøbenhavn)

bottom of page