top of page

Generalforsamling i

SG Huset 2022

TID: Torsdag den 28. april 2022 kl. 19.00

STED: Ryttervej 70, 5700 Svendborg - Klublokalet i SG-Huset

HVEM: Åben for alle

KONTAKT: Formand SG Huset Niels Thrysøe    Mail:  nielsthr@gmail.com

Generalforsamling i SG Huset

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed, og har fl.g. dagsorden

Dagsorden iflg. Vedtægterne:

 

1: Tilkendegivelse af de fremmødte repræsentanter

2: Valg af dirigent / -referent / -stemmetællere

3: Bestyrelsens beretning

4: Fremlæggelse af regnskab

5: Orientering om budgettet

6: Indkomne forslag

7: Valg af bestyrelsesmedlemmer

    Der skal vælges 3 i ulige år og 2 i lige år

Bestyrelsen

Formand: Niels Thrysøe 

Kasserer: Poul Toftegård 

Referent: Henrik Juul Kjær 

Medlem: Lene Kaysen

Medlem: Ulrik Clausen 

8: Valg af suppleanter

 Suppleanter vælges for et år ad gangen.

  • Ene Wolfsberg

  • Jesper Bertelsen

  • Michael Bjørn

9: Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før mødet. Sendes på mail til kontoret@svendborg-gf.dk

SG Husets vedtægter

GENERALFORSAMLING (GF)
Dagsorden GF SG Huset
GF SG Huset
bottom of page