Generalforsamlinger i

SG Huset 2021

TID: Tirsdag den 1. juni 2021 kl. 19.00

STED: Ryttervej 70, 5700 Svendborg lokalet Bølgen

HVEM: Åben for alle

KONTAKT: Formand SG Huset Niels Thrysøe M: kontoret@svendborg-gf.dk

Generalforsamling i SG Huset

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed, og har fl.g. dagsorden

Dagsorden iflg. Vedtægterne:

 

1: Tilkendegivelse af de fremmødte repræsentanter

2: Valg af dirigent / -referent / -stemmetællere

3: Bestyrelsens beretning

4: Fremlæggelse af regnskab

5: Orientering om budgettet

6: Indkomne forslag

7: Valg af bestyrelsesmedlemmer

    Der skal vælges 3 i ulige år og 2 i lige år

Bestyrelsen

Formand: Niels Thrysøe - på valg, ønsker genvalg

Kasserer: Poul Toftegård - på valg, ønsker genvalg

Referent: Henrik Juul Kjær - på valg - ønsker genvalg

Medlem: Lene Kaysen, ej på valg

Medlem: Ulrik Clausen - på valg, ønsker ikke genvalg

8: Valg af suppleanter

 Suppleanter vælges for et år ad gangen.

  • Ene Wolfsberg

  • Jesper Bertelsen

  • Michael Bjørn

9: Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dag før mødet. Sendes på mail til kontoret@svendborg-gf.dk

SG Husets vedtægter

GENERALFORSAMLING (GF)
Dagsorden GF SG Huset
 

Svendborg Gymnastikforening

Ryttervej 70

5700 Svendborg

Telefon 62 22 80 00

Email: kontoret@svendborg-gf.dk

CVR nr. 16 40 48 10

 

Bank

Fynske Bank

Reg. nr. 0815

Kontonr. 8150087563 

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon

TIL MEDLEMMER

Se eller rediger dine medlems- og betalingsoplysninger: 

TIL INSTRUKTØRER

På holdsiden finder du dit holds kalender og informationer:

TIL UDVALGSMEDLEMMER