Generalforsamlinger i SG Huset og Energibaren 2020

TID: Onsdag den 26. august 2020 kl. 16.30 

STED: Ryttervej 70, 5700 Svendborg lokalet Bølgen

HVEM: Åben for alle

KONTAKT: Formand SG Huset Niels Thrysøe M: kontoret@svendborg-gf.dk

M: 62228000 Formand Energibaren Jacob Kramer M: jacob@svendborg-gf.dk M: 28905650

Program

Kl. 16.30 GF i SG Huset

Kl. 17.15 GF i Energibaren

Kl. 18.00 Spisning

Tilmelding til spisning er nødvendig senest mandag den 24. august

 

Generalforsamling i SG Huset

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed, og har fl.g. dagsorden

Dagsorden iflg. Vedtægterne:

 

1: Tilkendegivelse af de fremmødte repræsentanter

2: Valg af dirigent / -referent / -stemmetællere

3: Bestyrelsens beretning

4: Fremlæggelse af regnskab

5: Orientering om budgettet

6: Indkomne forslag

7: Valg af bestyrelsesmedlemmer

    Der skal vælges 3 i ulige år og 2 i lige år

Bestyrelsen

Formand: Niels Thrysøe - ej på valg

Kasserer: Poul Toftegård - ej på valg

Referent: Henrik Juul Kjær - på valg - ønsker genvalg

Medlem: Ulrik Clausen - ej på valg

Medlem: Gunnar Henriksen gik desværre bort i det forgangne år, og i stedet trådte suppleant Lene Kaysen ind i bestyrelsen.

Lene er på valg og ønsker genvalg

8: Valg af suppleanter

    Suppleanter vælges for et år ad gangen.

Suppleanter

Michael Bjørn ønsker genvalg

9: Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dag før mødet. Sendes på mail til kontoret@svendborg-gf.dk

SG Husets vedtægter

Generalforsamling i Energibaren

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed, og har ifølge vedtægterne flg.  dagsorden

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning

3. Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse

4. Fastsættelse af kontingent.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer​

Bestyrelsen

Formand: Jacob Kramer - ej på valg

Næstformand: Jesper Rudolf - på valg, ønsker genvalg

Kasserer: Peter Albertsen- på valg, ønsker genvalg

Medlem: Karin Olsen - rep. fra Id. Hallen

Medlem: Gunnar Henriksen - gik desværre bort i det forgangne år 

Opstiller

1. Pernille Damm-Ottesen

2. Morten Larsen som rep. fra Sfb

6. Forslag

7. Evt. valg af ekstern revisor

8. Evt. 

Energibarens vedtægter

 
 
 

Svendborg Gymnastikforening

Ryttervej 70

5700 Svendborg

Telefon 62 22 80 00

Email: kontoret@svendborg-gf.dk

CVR nr. 16 40 48 10

 

Bank

Fynske Bank

Reg. nr. 0815

Kontonr. 8150087563 

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon

TIL MEDLEMMER

Se eller rediger dine medlems- og betalingsoplysninger: 

TIL INSTRUKTØRER

På holdsiden finder du dit holds kalender og informationer:

TIL UDVALGSMEDLEMMER