Generalforsamling i SG Huset 2019

TID: Onsdag den 24. april kl. 19.00 

STED: SG Huset, Ryttervej 70, 5700 Svendborg lokalet Vinklen

HVEM: Åben for alle

KONTAKT: Formand Niels Thrysøe M: kontoret@svendborg-gf.dk M: 62 22 80 00

Generalforsamling i SG Huset

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed, og har fl.g. dagsorden

Dagsorden iflg. Vedtægterne:

 

1: Tilkendegivelse af de fremmødte repræsentanter

2: Valg af dirigent / -referent / -stemmetællere

3: Bestyrelsens beretning

4: Fremlæggelse af regnskab

5: Orientering om budgettet

6: Indkomne forslag

7: Valg af bestyrelsesmedlemmer

    Der skal vælges 3 i ulige år og 2 i lige år

8: Valg af suppleanter

9: Eventuelt

 

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dag før mødet.

 

Vel mødt

 
GENERALFORSAMLING (GF)
Dagsorden 

Svendborg Gymnastikforening

Ryttervej 70

5700 Svendborg

Telefon 62 22 80 00

Email: kontoret@svendborg-gf.dk

CVR nr. 16 40 48 10

 

Bank

Fynske Bank

Reg. nr. 0815

Kontonr. 8150087563 

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon

TIL MEDLEMMER

Se eller rediger dine medlems- og betalingsoplysninger: 

TIL INSTRUKTØRER

På holdsiden finder du dit holds kalender og informationer:

TIL UDVALGSMEDLEMMER