top of page

SG's historie

Svendborg Gymnastikforening er en solid og moderne forening med rod og ballast tilbage i 1898, endog under navnet Svendborg Sportsklub helt tilbage i 1884. Dygtige og flittige mennesker har gennem årene bygget vor forening op til det, den i dag står for.

Tidligere blev der dyrket gymnastik i kommuneskolernes gymnastiksale, men da SG-Hallen blev bygget og indviet den 27. september 1971, blev al gymnastik samlet i Hallen.

SG-Hallen blev udbygget/udvidet med en springsal, mødelokale og 2 omklædningsrum, som blev indviet ved vort 100-års jubilæum i 1984. senere i 1993 blev såvel klublokale, redskabsrum og mødelokaler udvidet til dobbelt størelse og der blev bygget et stort redskabshus bag hallen. Herved var mødelokalet omdannet til også at kunne bruges som gymnastiksal/sale, kaldet rød og grøn sal.

SG-Hallen er en selvejende institution. Den blev bygget for egne indsamlede midler samt afkast fra Rasmus Mortensens Fond. Udbygningerne i 1984 og 1993 er udelukkende blevet finansieret af samme fond.

Rasmus Mortensens Fond, som er stiftet til billiggørelse af gymnastikken i Svendborg Gymnastikforening, yder årligt støtte til foreningen, ligeledes har gymnastikken en fond, i det daglige kaldet "Erna Tolneborgs Fond", hvoraf der kan søges støtte til videreuddannelse af gymnastikinstruktører.

Svendborg Gymnastikforening har en hovedbestyrelse samt 3 aktivitetsafdelinger: en gymnastik - en atletik - og en trampolinafdeling samt et haludvalg. Hver afdeling har eget udvalg, som varetager afdelingernes og hallens tarv og økonomi. Der afholdes hvert efterår 4 ordinære generalforsamlinger, en for hovedbestyrelsen og en for hver aktivitetsafdeling, haludvalget afholder ordinær generalforsamling i marts måned.
 

bottom of page