top of page

Retningslinjer for anvendelse af SG Huset 

 1. SG Huset skal være et åbent hus for foreningens medlemmer. 

 2. For at vi alle kan have glæde af huset, må vi have nogle klare og præcise retningslinjer for brug af huset.

 3. Herigennem ved vi alle, hvordan faciliteterne bedst udnyttes, så alle tager medansvar for, at huset bliver brugt forsvarligt.

 • 􏰀  Lokaler anvendes kun, når der er instruktører til stede. 

 • 􏰀  Instruktører kan, ud over de faste træningstider, selv reservere SGs faste lokaler til ekstra aktiviteter med deres hold

 • 􏰀  Instruktører har adgang til alle vores lokaler, når de er reserveret. 

 • 􏰀  Hvis der arrangeres aktiviteter udenfor Idrætscenterets normale åbningstid, er det instruktørens ansvar at aflåse SG Huset

 • 􏰀  Musik- og av faciliteter må kun anvendes efter anvisning fra instruktører 

 • 􏰀  Faciliteterne anvendes kun, når man er omklædt i gymnastiktøj og ikke bærer smykker og skarpe genstande

 • 􏰀  Ingen mad og tyggegummi i bevægelseslokalerne 

 • 􏰀  Drikkevarer kan aftappes i vasken i lokalerne og skal altid opbevares i lukkede beholdere

 • 􏰀  I SG Huset er linoleum til udendørs fodtøj, træ- og filtgulv er til indendørs fodtøj 


  Anvendelse af springgrave og trampoliner 

 • 􏰀  Springgrave og trampoliner må kun benyttes, når en instruktør i lokalet har givet tilladelse. 

 • 􏰀  Der skal af sikkerhedsmæssige grunde mindst være tre personer til stede, når der springes, og der skal altid være forsvarlig modtagning 

 • 􏰀  Hæve- og sænke funktionen må kun benyttes efter anvisning fra instruktører 

 • 􏰀  Brug din sunde fornuft og spring altid med omtanke 

 • 􏰀  Kun én person i trampolinerne ad gangen, og ingen ”stempler” 

 • 􏰀  lav kun spring, du ikke har lavet før, når du har aftalt det med en instruktør - respektér til enhver tid instruktørernes anvisninger.

 • 􏰀  Pas på dig selv. Springgravene er ingen garanti for, at man ikke kan komme til skade
   

  Anvendelse af fitness center 

 • 􏰀  Fitness Centeret må kun anvendes efter instruktion i centerets faciliteter 

 • 􏰀  Fitness Centeret må anvendes af SGs medlemmer, som har betalt for anvendelse af centeret

 • 􏰀  Fitness Centeret må kun anvendes af personer under 16 år sammen med voksne
   

  Anvendelse af SG's Klublokaler 

 • 􏰀  SGs Klublokale er forbeholdt instruktører, ledere og medlemmer i SG 

 • 􏰀  Forældre og pårørende kan inviteres ind til møder og lignende af instruktører 

bottom of page