Generalforsamling 2020

TID: Onsdag den 18. november kl. 19.00 (smørrebrød fra kl. 18.15)

STED: SG Huset, Ryttervej 70, 5700 Svendborg lokalet Bølgen som ligger på 1. salen ved Svømmelandet

HVEM: Åben for alle

KONTAKT: Formand Ole Højly, M:Ole@hojly.dk M: 51 18 85 04

Generalforsamling i SG

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed, og har fl.g. dagsorden

1. Valg af dirigent.

2. Valg af 3 stemmetællere + referent

3. Formanden aflægger beretning.

4. Afdelingerne aflægger referat fra deres generalforsamling/aktivitetsmøde.

5. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab og budget.

6. Behandlinger af indkomne forslag.

7. Valg til forretningsudvalg.

8. Valg til øvrige udvalg.

9. Valg til revisorer og suppleant.

10. Eventuelt.

På valg

Formand Ole Højly

Læs mere om foreningens vedtægter her

Aktivitetsmøder/generalforsamling i afdelingerne

SG består af 8 forskellige afdelinger, som alle skal have holdt deres aktivitetsmøde / generalforsamling inden foreningens generalforsamling. 

Tider og steder for aktivitetsmøde/generalforsamlinger

XXX

SG Atletik kl. XXXXi lokalet Bølgen i Svendborg Idrætscenter

Onsdag den 18. november

Loungen mod tennisbanerne kl. 17.00

SG Børn, SG Motion&Fitness og SG Tumbling

Loungen mod svømmehallen kl. 17.00

SG TG&spring, SG Rytmisk Gymnastik og dans og SG Id. gymnastik 

Dagsordenerne til aktivitetsmøderne/generalforsamlingerne er som min.:

1. Beretning

2. Regnskab/budget

3. Forslag

4. Evt. 

 
 

Svendborg Gymnastikforening

Ryttervej 70

5700 Svendborg

Telefon 62 22 80 00

Email: kontoret@svendborg-gf.dk

CVR nr. 16 40 48 10

 

Bank

Fynske Bank

Reg. nr. 0815

Kontonr. 8150087563 

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon

TIL MEDLEMMER

Se eller rediger dine medlems- og betalingsoplysninger: 

TIL INSTRUKTØRER

På holdsiden finder du dit holds kalender og informationer:

TIL UDVALGSMEDLEMMER