Generalforsamling 2020

TID: Onsdag den 18. november kl. 19.00 (Ingen spisning i år)

STED: SG Huset, Ryttervej 70, 5700 Svendborg lokalet Bølgen som ligger på 1. salen ved Svømmelandet

HVEM: Åben for alle - læs her hvorfor i DGI´s retnnigslinjer for generalforsamlinger

KONTAKT: Formand Ole Højly, M:Ole@hojly.dk M: 51 18 85 04

Generalforsamling i SG

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed, og har fl.g. dagsorden

1. Valg af dirigent.

2. Valg af 3 stemmetællere + referent

3. Formanden aflægger beretning.

4. Afdelingerne aflægger referat fra deres

generalforsamling/aktivitetsmøde.

5. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab og budget.

6. Behandlinger af indkomne forslag.

Forslag 1

Jeg vil gerne her officielt stille forslag om at SG kan afholde digitale generalforsamlinger online ud fra de retninger der gives fra vores organisationer i DGI og DIF.

Ole Højly 

Læs anbefalingerne her

7. Valg til forretningsudvalg.

På valg

Formand Ole Højly - modtager genvalg

8. Valg til øvrige udvalg.

9. Valg til revisorer og suppleant.

10. Eventuelt.

Læs mere om foreningens vedtægter her

 
 

Svendborg Gymnastikforening

Ryttervej 70

5700 Svendborg

Telefon 62 22 80 00

Email: kontoret@svendborg-gf.dk

CVR nr. 16 40 48 10

 

Bank

Fynske Bank

Reg. nr. 0815

Kontonr. 8150087563 

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon

TIL MEDLEMMER

Se eller rediger dine medlems- og betalingsoplysninger: 

TIL INSTRUKTØRER

På holdsiden finder du dit holds kalender og informationer:

TIL UDVALGSMEDLEMMER