Generalforsamling 2020

TID: Onsdag den 18. november kl. 19.00 (Ingen spisning i år)

STED: SG Huset, Ryttervej 70, 5700 Svendborg lokalet Bølgen som ligger på 1. salen ved Svømmelandet

HVEM: Åben for alle - læs her hvorfor i DGI´s retnnigslinjer for generalforsamlinger

KONTAKT: Formand Ole Højly, M:Ole@hojly.dk M: 51 18 85 04

Generalforsamling i SG

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed, og har fl.g. dagsorden

1. Valg af dirigent.

2. Valg af 3 stemmetællere + referent

3. Formanden aflægger beretning.

4. Afdelingerne aflægger referat fra deres

generalforsamling/aktivitetsmøde.

5. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab og budget.

6. Behandlinger af indkomne forslag.

Forslag 1

Jeg vil gerne her officielt stille forslag om at SG kan afholde digitale generalforsamlinger online ud fra de retninger der gives fra vores organisationer i DGI og DIF.

Ole Højly 

Læs anbefalingerne her

7. Valg til forretningsudvalg.

På valg

Formand Ole Højly - modtager genvalg

8. Valg til øvrige udvalg.

9. Valg til revisorer og suppleant.

10. Eventuelt.

Læs mere om foreningens vedtægter her