Generalforsamling 2021

TID: Onsdag den 24. november kl. 19.00

STED: SG Huset, Ryttervej 70, 5700 Svendborg. Lokale: Balancen og Æstetikken

HVEM: Åben for alle 

KONTAKT: Formand Ole Højly, M:Ole@hojly.dk M: 51 18 85 04

Generalforsamling i SG

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed, og har fl.g. dagsorden

1. Valg af dirigent.

2. Valg af 3 stemmetællere + referent

3. Formanden aflægger beretning.

4. Afdelingerne aflægger referat fra deres

generalforsamling/aktivitetsmøde.

5. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab og budget.

6. Behandlinger af indkomne forslag.

7. Valg til forretningsudvalg.

På valg

Næstformand: Kasper Føns - modtager genvalg

Kasserer: Bente Lassen - modtager genvalg

8. Valg til øvrige udvalg

  • SG Fitness

Som en del af det nye byggeri, er der lavet et større fitnesslokale, hvor vi etablerer et foreningsbaseret fitnesscenter. Som en del af denne proces skal der vælges repræsentanter til fitnessudvalget.

9. Valg til revisorer og suppleant.

10. Eventuelt.

Læs mere om foreningens vedtægter her

Aktivitetsmøder SG

I følge vedtægterne skal alle afdelinger afholde aktivitetsmøder før generalforsamlingen i hovedforeningen. Disse er fastlagt på flg. tider og steder i 2021

SG Atletik

23. november kl. 19.30 i Balancen & Æstetikken

SG Børn, Motion & fitness og Rytmisk gymnastik & dans

Onsdag den 24. november kl. 17.00-18.30 i SG´s klublokale

SG Idrætsgymnastik & trampolin, Teamgym & spring og Tumbling

Onsdag den 24. november kl. 17.00-18.30 på SG kontoret

Aktivitetsmøderne har flg. dagsorden

1. Beretning

2. Regnskab/budget

3. Forslag

4. Valg