top of page

SG seminar 2023

TID: Søndag d. 29. januar 2023 kl. 10.00-15.00. Morgenmad fra kl. 09.30

HVOR: Lokale: BØLGEN, Ryttervej 70, 5700 Svendborg

HVEM: Udvalgsmedlemmer og instruktører 16+

KONTAKT: Jacob Kramer, tlf. 28905650 eller jacob@svendborg-gf.dk

Tilmelding 

(seneste 25. januar i forhold til forplejning)

Hvem vil vi gerne være i morgen?
SG´s historie går tilbage til 1884, og der er selvfølgelig sket rigtig meget i den periode.

SG har tilbudt mange forskellige aktiviteter i tidens løb. Selvfølgelig især gymnastik og atletik, men også fægtning, hugning, gåture, roning, håndbold, cykling og fægtning. Man har til enhver tid forsøgt, at læse den tid og det samfund man var er en del af og tilpasset aktiviteterne.

Bag alle aktiviteterne gennem sig altid en organisation, som har til formål, at strukturere roller og ansvar i forhold til det som driver og de opgaver som skal løses. Sidste gang man for alvor kiggede på SG´s organisation, var da man rykkede fra SG Hallen (nuværende Midtbyhal) til SG Huset. Det gav en masse nye muligheder for aktiviteter, og til dette var der brug for en moderne og dynamisk organisation.

 

Her næsten 10 år efter, står vi igen med nye muligheder i form af nye faciliteter, i et samfund som også har haft 10 år til at udvikle sig i. Derfor har vi besluttet, at vi igen vil kigge på den måde vi er organiseret på, og se om vi kan gøre det endnu bedre.

Derfor inviterer SG HB til SG seminar 2023.

Temaet for seminaret er:

Fremtidens organisation i SG 

- m. fokus på fællesskaber, aktiviteter og en balanceret økonomi

Program

Kl. 09.30 Rundstykker og kaffe

Kl. 10.00 Seminaret starter

I dette modul kommer vi til at arbejde "oppe i trakten" dvs. vi skal i fællesskab forsøge at blive klogere på de muligheder der ligger i fremtiden, og de begrænsninger vi møder.

Kl. 12.00 Pause

Kl. 12.30 Organisation

Med afsæt i muligheder og begrænsninger skal vi udfra nogle konkrete oplæg diskutere fremtidens organisation

Kl. 15.00 Tak for i dag.

bottom of page