Skolebesøg i SG Huset

SG Huset som læringssted

SG Huset rummer fantastiske gymnastik- og idrætsfaciliteter, som vi ønsker, at så mange børn og unge skal have glæde af. Derfor er vi rigtig glade og stolte over det samarbejde vi har med skolerne i Svendborg Kommune

Vi ønsker, at SG Huset skal være et læringssted. Et sted hvor man lærer og udvikler sig med kroppen i centrum. Derfor bliver al undervisning planlagt og afviklet i et tæt samarbejde ml. lærerne og SG`s undervisere. Et besøg i SG Huset skal også passe ind i årsplanen.

Kontakt

Ønsker du mere information kontakt SG Kontoret kontoret@svendborg-gf.dk

SKOLETILBUD

Halv- eller heldagstilbud  i SG Huset

Med et besøg i SG Huset, er der rig mulighed for sjov og stor læring samtidig med, at man får brændt en masse krudt af.

SG stiller med en underviser, som er "ekspert" i faciliteterne, og som kan deltage i den faglige undervisning på lige fod med lærerne. Vi anbefaler en lærer pr. 15 elever.

Selve indholdet er noget vi laver sammen.

Varighed

Halvdagstilbuddet er 3 timer

Heldagstilbuddet er 6 timer

Antal og pris

Halvdag  0-25 elever, pris 2400 kr. 

Halvdag 25-60 elever, pris 3600 kr. 

Heldag 0-25 elever, pris 3950 kr. 

Heldag 25-60 elever, pris 5900 kr.

Booking

Kontakt SG Kontoret

M: 62228000 M: kontoret@svendborg-gf.dk

LÆRERKURSER

Lærerkurser efteråret 2018

For at højne kvaliteten på skolebesøgene i SG Huset, tilbyder vi 2 lærerkurser i løbet af efteråret 2017, hvor der er mulighed for inspiration og planlægning. 

Kurserne er målrette undervisere i folkeskolerne i Svendborg. 

Er du interesseret, men ikke lærer på en folkeskole i Svendborg kontakt da SG Kontoret

Kursusbeskrivelse

Læs kursusbeskrivelsen her

Kursus 1

Tirsdag den 4. september kl. 14.00-17.00

Kursus 2

Onsdag den 5. december kl. 14.00-17.00