top of page

TRÆNERNETVÆRK ♀♂TIL DRENGEGYMNASTER

Gymnastikken har brug for flere drenge

Flere drenge har brug for gymnastikken.

Fællesskabet er vigtigt på et velfungerende gymnastikhold.

Fællesskabet er er også vigtigt for trænere.

Derfor har vi lavet et landsdækkende trænernetværk ♀♂til drengegymnaster. Netværket er for unge 15-25 år, der er aktive som trænere for hold med drengegymnaster. Det kan være hold kun med drenge eller hold med både piger og drenge.

Du kan tilmelde dig netværket her - det er gratis at deltage.

Netværket har fl.g. planlagte arrangementer i efteråret 2023

-----------------------------------------

Event nr. 3

Lørdag d. 3. februar til OD-dagen på Ollerup

Udkast til program

Efter mødet 9. december i Horsens er vi lige i tænkeboks i forhold til om det er muligt at lave noget meningsfuldt her??

-----------------------------------------

Event nr. 4

Onsdag d. 27. marts i Vordingborg

På mødet i 9. december i Horsens blev der efterspurgt konkrete ideer. Derfor blev der lavet en messengergruppe hvor der kan deles videoer fra træninger, og derfor arbejder vi på, at lave en dag hvor vi kan afprøve noget sammen i et springcenter. 

Vordingborg har helt nyt springcenter, og derfor ønsker vi at mødes her. 

Datoen er valgt, da flere så har mulighed for at fortsætte sammen til Påskestævne i Svendborg fredag og torsdag for dem der er med på gamle elevhold.

Vi vender tilbage med mere info ASAP

-----------------------------------------

Event nr. 5

En studietur til udlandet med det formål at vi skal hygge os, og studere gode træningsmiljøer for drenge

Turen kommer til at gå til Island i en forlænget weekend (torsdag til søndag) en gang i september 2024

-----------------------------------------

Event nr. 6

Lørdag d. 7. december i Boxen i Herning

Sæt stort X

-----------------------------------------

Skærmbillede 2023-06-21 kl. 09.04.11.png

-----------------------------------------

Event nr. 1

Lørdag d. 19. august i Svendborg.

 

Udkast til program

Kl. 09.30 BRUNCH

 

Kl. 10.00 Debat og workshops om god drengegymnastik

 

Kl. 12.00 Udlevering af sandwich og billetter til FaceOFF

 

12.00: Dørene åbner

13.00: FACEOFF x Individuals

14.30: Breake // Chill out

 

Her mødes vi, og snakker med nogle af deltager

(hvis det er muligt)

 

16.00: FACEOFF x Crew

18.00: Expected end time

 

Mulighed for deltagelse i fest for egen regning 

(OBS: Gratis adgang)

----------------------------------------

Tilmelding senest tirsdag d. 15. august 2023

Skærmbillede 2023-06-21 kl. 09.13.37.png

-----------------------------------------

Event nr. 2

lørdag d. 9. december i Horsens

 

Udkast til program

Kl. 09.30 BRUNCH

 

Kl. 10.00 Debat og workshops om god drengegymnastik

 

Kl. 12.00 Frokost

 

12.00: Dørene åbner

13.00: FACEOFF x Individuals

14.30: Breake // Chill out

16.00: FACEOFF x Crew

18.00: Expected end time

----------------------------------------

Infovideo

-----------------------------------------

Historik 

I "slipstømmen" på et samarbejde omkring teamgym landsholdene, er der etableret en arbejdsgruppe omkring udvikling og samspil i gymnastikken. Gruppen består pt. af repræsentanter fra efterskolerne BGI v. Anders Aagaard, Vejstrup Efterskole v. Helge Kapper, Sorø Efterskole v. Johannes Juulsgaard og Stevns Gymnastikefterskole v. Tanja Zacho samt GymDanmark v. Ole Holmskov og SG (Svendborg Gymnastikforening) v. Jacob Kramer

Gruppen arbejder med afsæt i denne samspilsfilosofi

Vi vil tydeliggøre synergierne og inspirere til samspil mellem foreninger, efterskoler og forbund, med mål om at understøtte bevægelsesglæde og livslang bevægelse gennem gymnastikken. 

Samspilsfilosofi 

Samspil og udvikling skal bygge på tillid og forventningsafstemning, hvor vi er nysgerrige på hinandens ideer og motivation. Her forpligter vi os til at erfaringsudveksle for at styrke samspillet. 

Arbejdet i samspillet kan både tage udgangspunkt i forskningsbaseret viden, innovative tilgange til samarbejdet, men kan også tage udgangspunkt afprøvede succesfulde koncepter, der underbygger samspilsfilosofien.

Udviklingsfilosofi 

Dannelse og gymnastik er afsættet for arbejdet med udvikling af mennesket. Vi vil i samspil udvikle og facilitere gode træningsmiljøer, der lægger vægt på personlig udvikling, dannelse samt det at give gymnaster og trænere unikke oplevelser. Her er vi særligt optaget af at styrke gymnasternes og trænernes oplevelse af kompetence, autonomi og tilhørsforhold. 

Vi er særligt opmærksomme på gymnasternes rejse med overgange fra forening til efterskole, tilbage til forening, videre til højskole og tilbage til foreningen igen. Her har vi i samspil et ansvar for at hjælpe gymnasterne til succesfulde overgange. 

Vi udvikler og vi afprøver nye ideer og tiltag sammen, lokalt.

-----------------------------------------

Tilmeldig
Event nr. 1 + 2
Event nr. 3
Infovideo
Historik
Event nr. 4
Event nr. 5
Event nr. 6
bottom of page