top of page

TRÆNERNETVÆRK ♀♂TIL DRENGEGYMNASTER

Gymnastikken har brug for flere drenge

Flere drenge har brug for gymnastikken.

Fællesskabet er vigtigt på et velfungerende gymnastikhold.

Fællesskabet er er også vigtigt for trænere.

Derfor har vi lavet et landsdækkende trænernetværk ♀♂til drengegymnaster. Netværket er for unge 15-25 år som som er aktive trænere for hold med drengegymnaster. Det kan være hold kun med drenge eller hold med både piger og drenge.

Du kan tilmelde dig netværket her - det er gratis at deltage.

Netværket har fl.g. planlagte arrangementer i efteråret 2023

Skærmbillede 2023-06-21 kl. 09.04.11.png

-----------------------------------------

Første event 

Lørdag d. 19. august i Svendborg.

 

Udkast til program

Kl. 09.30 BRUNCH

 

Kl. 10.00 Debat og workshops om god drengegymnastik

 

Kl. 12.00 Udlevering af sandwich og billetter til FaceOFF

 

12.00: Dørene åbner

13.00: FACEOFF x Individuals

14.30: Breake // Chill out

 

Her mødes vi, og snakker med nogle af deltager

(hvis det er muligt)

 

16.00: FACEOFF x Crew

18.00: Expected end time

 

Mulighed for deltagelse i fest for egen regning 

(OBS: Gratis adgang)

----------------------------------------

Tilmelding senest tirsdag d. 15. august 2023

Skærmbillede 2023-06-21 kl. 09.13.37.png

-----------------------------------------

Andet event 

lørdag d. 9. december i Horsens

 

Udkast til program

Kl. 09.30 BRUNCH

 

Kl. 10.00 Debat og workshops om god drengegymnastik

 

Kl. 12.00 Frokost

 

12.00: Dørene åbner

13.00: FACEOFF x Individuals

14.30: Breake // Chill out

16.00: FACEOFF x Crew

18.00: Expected end time

----------------------------------------

-----------------------------------------

Tredje event 

Engang i 2024

 

En studietur til udlandet med det formål at studere gode træningsmiljøer for drenge

-----------------------------------------

Infovideo

-----------------------------------------

Historik 

I "slipstømmen" på et samarbejde omkring teamgym landsholdene, er der etableret en arbejdsgruppe omkring udvikling og samspil i gymnastikken. Gruppen består pt. af repræsentanter fra efterskolerne BGI v. Anders Aagaard, Vejstrup Efterskole v. Helge Kapper, Sorø Efterskole v. Johannes Juulsgaard og Stevns Gymnastikefterskole v. Tanja Zacho samt GymDanmark v. Ole Holmskov og SG (Svendborg Gymnastikforening) v. Jacob Kramer

Gruppen arbejder med afsæt i denne samspilsfilosofi

Vi vil tydeliggøre synergierne og inspirere til samspil mellem foreninger, efterskoler og forbund, med mål om at understøtte bevægelsesglæde og livslang bevægelse gennem gymnastikken. 

Samspilsfilosofi 

Samspil og udvikling skal bygge på tillid og forventningsafstemning, hvor vi er nysgerrige på hinandens ideer og motivation. Her forpligter vi os til at erfaringsudveksle for at styrke samspillet. 

Arbejdet i samspillet kan både tage udgangspunkt i forskningsbaseret viden, innovative tilgange til samarbejdet, men kan også tage udgangspunkt afprøvede succesfulde koncepter, der underbygger samspilsfilosofien.

Udviklingsfilosofi 

Dannelse og gymnastik er afsættet for arbejdet med udvikling af mennesket. Vi vil i samspil udvikle og facilitere gode træningsmiljøer, der lægger vægt på personlig udvikling, dannelse samt det at give gymnaster og trænere unikke oplevelser. Her er vi særligt optaget af at styrke gymnasternes og trænernes oplevelse af kompetence, autonomi og tilhørsforhold. 

Vi er særligt opmærksomme på gymnasternes rejse med overgange fra forening til efterskole, tilbage til forening, videre til højskole og tilbage til foreningen igen. Her har vi i samspil et ansvar for at hjælpe gymnasterne til succesfulde overgange. 

Vi udvikler og vi afprøver nye ideer og tiltag sammen, lokalt.

-----------------------------------------

Tilmeldig
Event nr. 1
Event nr. 2
Infovideo
Historik
bottom of page