top of page

Konference om unges mentale og fysiske sundhed

TID: Onsdag den 6. juni 2018 kl. 14.30-18.00

STED: SG Huset, Ryttervej 70, 5700 Svendborg. Mødested: Æstetikken

HVEM: Alle er velkomne

PRIS: Gratis

KONTAKT: Jacob Kramer M: jacob@svendborg-gf.dk M: 28905650

Tilmelding

Hvad er Moving Life

Hvis man kigger i statistikkerne, er der en klar tendens som viser, at piger på ungdomsuddannelse dropper ud af foreningslivet, bliver mindre fysisk aktive og samtidig har stigende udfordringer med stress, depression og lign. 

Moving Life er et nyt tilbud i SG til piger, som er i gang med en ungdomsuddannelse i Svendborg, og som har et ønske om mere bevægelse i hverdagen, samt en introduktion til enkle mentale værktøjer. 

Tilbuddet er udviklet i et tæt samarbejde ml. forskellige partnere i en proces, som i foreningsregi er helt ny og epokegørende.

Konferencen er afslutningen på pilotfasen af Moving Life, og formålet er:

# At dele erfaringerne fra rejsen fra idé til konference

# At præsentere resultaterne fra de 2 grupper specialestuderende som har evalueret forløbet.

#At få ny viden om unges sundhed gennem oplæg om forskning og praksiserfaringer

# At skabe debat og refleksioner blandt ansvarlige aktører i de unges liv. De unge selv, forældre, foreningerne, uddannelserne, politikerne

Program

Kl. 14.30   Ankomst og Kaffe

Kl. 15.00   Velkomst og præsentation af Moving Life v. projektleder                    Vivi Toftegaard Pedersen og 2 grupper

                 specialestuderende.

Kl. 15.20   Oplæg om unges mentale og fysiske sundhed  

1. "At være ung i et moderne samfund"

V. Stephanie Y. M. Jensen fra CUR (Center for Ungdomsstudier). Stephanie er medforfatter til ”Gode idrætsmiljøer for piger”. http://cur.nu/udgivelse/gode-idraetsmiljoeer-for-piger/

2. "Fysisk aktivitet og sammenhænge med sundhed"

V. Lars Breum lektor v. FIIBL (Forskning og innovationscenter for idræt, bevægelse og læring) 

3. "ABC for mentalsundhed - praksiserfaringer  fra Storkøbenhavn"

V. Hanne Christensen og Frank Bøgelund DGI Storkøbenhavn

Kl. 16.05 Debat

               Debatten ledes af Hans Henrik Dyssel (Nyhedsredaktør på                Fyns Amts Avis)

 

Kl. 16.30  Pause

Kl. 16.45 Lokalt panel

                Panelet starter med at præsentere deres syn på temaet

  • Politikere

(Susanne Gustenhoff fra Social- og sundhedsudvalget, Sten Tinning fra Kultur- og Fritidsudvalget & Henrik Nielsen fra Børne- og ungeudvalget)

  • Skoleledere

(Ene Wolfsberg viceforstander på Sydfyns Erhvervsforskole og Allan Kruse rektor på Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier)

  • Foreningsrepræsentant 

(Jesper Henriksen fra Thurø sejlklub, Jens Erik Skotte fra Ollerup Gymnastikforening og Jacob Kramer Svendborg Gymnastikforening)

  • Instruktørerne

(Ane Vestermark, Christina Brix, Helle Bech og Nicoline Misser)

  • De unge

(Cirkeline Catrine Skovgaard Rasmussen, Emily Darre Jensen, Signe Kjær Thomsen)

  • Forældre

(Dorte Røgild, Anja Esmark og Lars Nissen)

En repræsentant fra hver gruppe præsenterer kort hvilken rolle og ansvar hver især har, for at bidrage til at øge unges mentale og fysiske sundhed. 
 

Kl. 17.05  Debat

                Debatten ledes af Hans Henrik Dyssel (Nyhedsredaktør på                 Fyns Amts Avis)

Kl. 18.00  Tak for i dag

Støttet af

Fonden for Fynske Bank

Hvad er Moving Life?
Tilmelding
Konfernce
Støttet af
bottom of page