top of page

Generalforsamling 2022

TID: Onsdag den 23. november kl. 19.00, med spisning fra kl. 18.30

STED: SG Huset, Ryttervej 70, 5700 Svendborg. Lokale: Bølgen

HVEM: Åben for alle 

KONTAKT: Formand Ole Højly, M: Ole@hojly.dk M: 51 18 85 04

Generalforsamling i SG

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed, og har fl.g. dagsorden

1. Valg af dirigent.

2. Valg af 3 stemmetællere + referent

3. Formanden aflægger beretning.

4. Afdelingerne aflægger referat fra deres

generalforsamling/aktivitetsmøde.

5. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab og budget.

6. Behandlinger af indkomne forslag.

7. Valg til forretningsudvalg.

På valg: 

  • Formand: Ole Højly - modtager genvalg

8. Valg til øvrige udvalg

9. Valg til revisorer og suppleant.

Som revisorer

  • Anne Kjær er kommet med i stedet for Peder Pedersen i løbet af 2022 - modtager genvalg.

  • Michael Bjørn - modtager genvalg

10. Eventuelt.

Læs mere om foreningens vedtægter her

Aktivitetsmøder SG

I følge vedtægterne skal alle afdelinger afholde aktivitetsmøder før generalforsamlingen i hovedforeningen. Disse er fastlagt på flg. tider og steder i 2022

SG Atletik

Tirsdag d. 22. november kl. 19.30 i Bølgen, med

SG Børn, Motion & fitness, fitness og SG Idr. gym. & trampolin

Onsdag den 23. november kl. 17.00-18.30 i SG´s klublokale


 Rytmisk gymnastik & dansTeamgym & spring og Tumbling

Onsdag den 23. november kl. 17.00-18.30 på SG kontoret

Aktivitetsmøderne har flg. dagsorden

1. Beretning

2. Regnskab/budget

3. Forslag

4. Valg

SG Vedtægter
Aktivitetsmøder i afdelingerne
GF i SG
bottom of page