top of page

Generalforsamling 2023

TID: Onsdag den 22. november kl. 19.00, med spisning fra kl. 18.30

STED: SG Huset, Ryttervej 70, 5700 Svendborg. Lokale: Bølgen

HVEM: Åben for alle 

KONTAKT: Formand Ole Højly, M: Ole@hojly.dk M: 51 18 85 04

Generalforsamling i SG

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed, og har fl.g. dagsorden

1. Valg af dirigent.

2. Valg af 3 stemmetællere + referent

3. Formanden aflægger beretning.

4. Afdelingerne aflægger referat fra deres

generalforsamling/aktivitetsmøde.

5. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab og budget.

6. Behandlinger af indkomne forslag.

6.1. SG´s formand Ole Højly foreslår, på vegne af SG´s hovedbestyrelsen, nogle vedtægtsændringer

 

Baggrund for forslaget 

Forslag om vedtægtsændringer til behandling

 

7. Valg til forretningsudvalg.

7.1 På valg: 

  • Bente Lassen og Kasper Føns ønsker ikke genvalg, men såfremt forslaget under pkt. 6.1 vedtages modtager Bente og Kasper gerne genvalg frem til den ekstraordinære generalforsamling. 

8. Valg til øvrige udvalg

9. Valg til revisorer og suppleant.

Som revisorer

  • Anne Kjær - modtager genvalg.

  • Michael Bjørn - modtager genvalg

  • Jesper Rudolf - modtager genvalg (revisorsuppleant)

10. Eventuelt.

Læs mere om foreningens vedtægter her

Aktivitetsmøder SG

I følge vedtægterne skal alle afdelinger afholde aktivitetsmøder før generalforsamlingen i hovedforeningen. Disse er fastlagt på flg. tider og steder i 2022

SG Atletik

Tirsdag d. 21. november i SG Huset. Vi løber kl. 17.30 og er klar til møde kl. 19.00

SG Rytmisk gymnastik og dans, Motion & fitness, fitness og SG Idr. gym. & trampolin

Onsdag den 22. november kl. 17.00-18.30 i Bølgen


SG Børn, Teamgym & spring og Tumbling

Onsdag den 22. november kl. 17.00-18.30 i Bølgen

Aktivitetsmøderne har flg. dagsorden

1. Beretning

2. Regnskab/budget

3. Forslag

4. Valg

SG Vedtægter
Aktivitetsmøder i afdelingerne
GF i SG
bottom of page